Dokumenti

DDL, TDD, Lietošanas atļauja, instrukcijas.

Aicinām iepazīties ar
DEZiFOG oficiālajiem dokumentiem!

Dezinfekcijas šķidrumu ir pārbaudījis, testējis un apstiprinājis VESELĪBAS AIZSARDZĪBAS MINISTRIJAS pakļautībā esošais NACIONĀLAIS SABIEDRĪBAS VESELĪBAS CENTRS (NSVC).

Telpu dezinfekcija
Latviešu